Press "Enter" to skip to content

Dağlar Ve Namaz

Dağlar Allah’ın hikmetiyle yeryüzüne adeta birer kazık gibi çakılmış ve aralarda kalan düz yerleri sabitleyici bir unsur olmuştur. Bir müminin gününün dengeli, planlı, ve verimli olması için de adeta beş vakit namaz günün değişik dilimlerine dağlar gibi sabitleyici birer unsur olarak yerleştirilmiştir. İnsanın hayatında hiç değişmeyen sabitelerin olması ve hayatını o sabiteler etrafında örgülemesi adeta ona uçsuz bucaksız dalgalı bir denizde deniz feneri gibi yön ve yer hissi vermekte ve hadiseler arasında kaybolmaktan onu kurtarmaktadır. Aksatılan ve belli vakitlerde kılınmayan namazlar kişinin hayatında bir sabite olma özelliğini kaybedebilmekte ve kişinin ayağını bastığı zemin kaygan ve sarsıntılı hale gelebilmektedir. Bu sebeble, dağlar misali, namazları sabitleyip hayatın her detayını onlar etrafında örgüleme kişiye güven, bereket ve bir gaye hissi verecektir.