Press "Enter" to skip to content

Günahlar ve Başarı

Allah her bir kulunu kendisini dünyada temsil edecek mahiyet ve potansiyelde yaratmış ve gerekli teçhizatla donatmıştır. Takvada, kendisine itaatte ve rızasına muvafık harekette en önde gidenleri -tabir caizse- tutmuş ve ‘işte bana yakışan ve beni güzelce temsil eden kulum budur’ diyerek ön plana çıkarmıştır.

 

Ne zamanki insanlar Allah`ın kulu olduklarını iddia ettikleri halde kendi heva ve heveslerine kulluğa yönelmişlerse Allah onların şahsında kendi Zat’ına gelecek tenkid ve düşmanlığı engellemek ve kul hakkı vebalini daha da azaltmak için o şahısları işlerinde başarısız kılmış, muvaffakiyete ermelerini engellemiş ve geri plana çekmiştir.

 

Kul ne zamanki her haliyle safiyete erip Allah`ın iradesini aksettiren bir ayna olursa Allah ta onu tutar ve der ki ‘işte bu benim kulum, onu sizin önünüze numune olarak koyuyorum’.