Press "Enter" to skip to content

Sabır ve Ceza…

Başa gelen musibet, hakaret, değer bilmeme, vefasızlık, ihanet, dedikodu, kıskanma, iftira, hased vb. hadiselerde kula düşen sabretmek ve bu hususların başa gelmesinde kendisine tekabül eden hataları araştırıp telafi etmektir. Ceza verme vb. hususları ise Adalet- i İlahiye havale edip, afv u safh yolunu tutmak esas olmalıdır.