Press "Enter" to skip to content

Geçmiş Tecrübeler ve Şuuralti Tepkilerimiz

Çocukluk ve gençlikte yaşadığımız olumsuz hadiseler ruhumuzda çok ciddi tesirler bırakırlar. Bu tesirler daha sonra kendilerini korku, telaş, endişe, takıntı, hassasiyet vb. şekillerde gösterirler. Bunlar bir manada şuuraltımızın aynı olumsuz tecrübeyi tekrar yaşamamak için aldığı tedbirlerdir. Benzer bir tehlikeye yaklaşıldığında bünyemiz alarm vermeye başlar ve bizi o ortamdan uzak tutmaya gayret eder.  Mesela çocuklukta insanlar önünde alaya alınmış veya yaptığı bir hatadan dolayı arkadaşları huzurunda öğretmeni  tarafından utandırılmış bir kişi toplum önünde konuşmaya çağırıldığında içinde korku ve telaş hissedebilir ve adımları onu geriye çekebilir. Bu, şuuraltının kişiyi benzer bir tehlikeden koruma refleksidir. Kişi geçmişte yaşadığı bu olumsuz hadiseleri tek tek düşünüp bugüne tesirlerini anlamazsa bir takım davranışlarına mana veremez ve çok anlamsız bulabilir. Lakin esas itibariyle hepsinin bir manası ve geçmişi vardır.