Press "Enter" to skip to content

Sıkıntılar Ve Nimetler

Bugün içinde bulunduğumuz maddi-manevi rahatlık dün çektiğimiz sıkıntıların bir semeresi olabilir. Aynı şekilde bugün içinde bulunduğumuz nimetler, onları nasıl kullandığımıza bağlı olarak, yarın çekeceğimiz sıkıntıların yada nail olacağımız daha güzel günlerin müsebbibi olabilir.

 

Bazen geçmişte yaşadığımız sıkıntılar aklımıza gelince ona sebeb olan kişilere hınç ve nefret duymak yerine “cefası gitmiş safası kalmış” deyip Allah’a hamdetmek ve onları bugün ulaştığımız güzelliklerin sürükleyici bir vesilesi bilip kadere teslimiyet göstermek en salim yollardan birisidir. “Geçmişe kader, geleceğe irade gözlüğüyle” bakıp kendilerine verilen imkanları başkalarının mutsuzluğuna vesile kılan insanlar gibi olmamak için ‘ben bu imkanları nasıl değerlendiririm’ diyerek hayrın vesilelerini aramak daha sağlıklı bir davranıştır. Gece ve gündüzün devr-i daimi içinde ne sıkıntılar devamlıdır ne de bize sunulan imkanlar. Güzelliğimiz, sağlığımız, aklımız, gücümüz, malımız, gençliğimiz ve zamanımız elimizdeyken onları hayır yolunda kullanmak ve ahiret adına yatırımlara vesile kılmak hem başımıza gelecek kaza ve sıkıntıları hafifletir hem da ahiretimizi mamur hale getirir.