Press "Enter" to skip to content

İnsan ve Mir’at…

İnsan Cenab-ı Hakkı gösteren aynalar arasında en pak ve geniş olanıdır. Bir endam aynası gibi insan kendi mahiyetine baktığında bu aynada Allah’ın esma ve sıfatlarını temaşa edebilir. Zamanla bu aynadan öyle şeyler zuhur eder ki insan kendi bile ‘değildir bu bana layık bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir’ der ve iki büklüm olur.

 

Fakat insanın ayna olduğunun şuurunda olması ve kendisinde mütecelli olan şeyleri kendinden bilmemesi ise geçilmesi gereken zor bir imtihandır. Ayrıca kişinin gönül aynasını hep Cenab-ı Hakka karşı tutup sabitlemesi ve bu miratta daim Allah’ı göstermeye gayret etmesi ise ayrı bir babayiğitliktir. Devamlı huzurda bulunma, bu huzurun adabıyla oturup kalkma ve muamelelerinde hep ihsan şuuruyla hareket ise bu işin en kestirme yoludur.