Press "Enter" to skip to content

Sırlar ve Allah Hakkı…

Allah bazen bizleri bir kısım sırlara muttali kılabilir. Rüyalar ve başka yollarla kişilerin gizli halleri bize ayan olabilir. Kişilerin içinde bulunduğu olumlu ya da olumsuz halleri bilir hale gelebiliriz. Allah’ın vazifeli bir memuru olarak bu bilgiyi ele alıp ‘ben nasıl olur da bana verilen bu sır ve vazifeyi en güzel şekilde değerlendiririm’ demeli ve mesela bir kardeşinin sıkıntısına muttali olduğunda onu öyle maharetle ve kendini nefyederek çözmelidir ki  o kardeşi ‘Allah Allah benim böyle bir sıkıntım vardı ve Allah’tan başkası da bilmiyordu. Nasıl oldu anlamadım birden çözülüverdi. Rabbim ne büyüksün. Beni böyle bir durumdan kurtardın!’ diyebilsin ve herşeyin arkasında sadece O’nu görsün. Aksi takdirde kendimize pay çıkararak ve  böyle sırlara muttali olduğumuzu ihsas ettirerek yaptığımız her şey bir caka satma ve verilen emanete hıyanet etme manalarına gelir. Allah’ın hakkı olan bir şeyi kendi çıkarımız için kullandığımızdan dolayı da daha sonraları böyle mazhariyetlerden mahrum bırakılırız.