Press "Enter" to skip to content

Kuran – Kainat Belağatı…

Noktaları, harfleri, kelimeleri ve cümleleri ile Kuran, canlı bir varlık gibi, kendini ona verenle nasıl konuşuyorsa ve bu konuşmayı onun belagatını, fesahatını iyi bilenler daha iyi idrak edebiliyorlarsa, aynen onun gibi atomuyla, bileşiğiyle, mineraliyle, maddesiyle, canlısıyla, şuurlusuyla, eşya ve hadiseleriyle kainatta insanla canlı, şuurlu bir varlık gibi konuşuyor. Fakat onun da kendine aid bir belagatı var. Bu belagatı anlamada da imanla birleşmiş riyazi düşünce, hikmet ve aşk üç temel unsur.