Press "Enter" to skip to content

Geleceğin Dünyası…

Gelecek, fertlerin, cemiyetlein, milletlerin, medeniyetlerin ve dinlerin kendilerini çok daha net ve zengince ifade edeceği bir dünyaya gebe. Böyle bir dünyada kendini, tarihini, milli-manevi değerlerini iyi bilen, dostunu düşmanını tefrik etmiş fertlere çok ihtiyaç vardır. Kökünü, neyi niçin yaptığını bilmeyen fert ve toplumların böyle bir arenada yaprak gibi sağa-sola savrulup gitmeleri mukadderdir.

 

İnsanların, kültürlerin, dinlerin ve medeniyetlerin iç içe olacağı böyle bir ortamda kişilik sahibi, sağlam ve köklü değerlere bağlı, fenni ve dini cepheleriyle mükellef, dünya ve ukbayı kuşatan kanun ve nizamlara muttali ferdler ve nesiller söz sahibi olacaklardır. Kainat kitabının dilini çözmüş ve çevresindeki hadiseleri Hakla münasebetleri adına tek tek didikleyip manalandıran fikir işçileri önde koşacaklardır. Farklılığı  kavga değilde bir zenginlik vesilesi bilip, onlardan Cenab-ı Hakk’ın iradesini en geniş çapta yansıtacak tecelli aynaları yapan  gönül mimarları talihlerine güleceklerdir. Kendisine silah olarak bir hamlede binleri öldüren nükleer başlıklı füzeleri değilde bir nefhada nice ölmüş gönülleri dirilten mesihi solukları seçenler güç sahibi olacaklardır.