Press "Enter" to skip to content

Bardağın Dolu Tarafı

Allah bize hergün farklı hadiseler, kişiler, nimetler ve sıkıntılar ile farklı gelişim imkanları, iyi kul olma alıştırmaları, kendisiyle yakınlık kurma ve hatalarımızı keşfedip vazgeçme fırsatları sunuyor. Dünyada olmamızın maksadı da bu değil mi: Yaradanı ve  kendimizi tanıma, konumumuza layık bir hal, tavır ve terbiye içine grime ve bizi böyle bir kulluk nimetiyle şereflendirdiği için Yaradana minnetimizi, şükranlarımızı ve zatına layık övgülerimizi takdim etme?

 

Peki insan her hadiseyi nasıl böyle müspet bir pencereden görecek ve bir fırsat bilip oradaki meyveleri devşirecek?  Bu hususta şu noktalar önemlidir:

 

1.    Öncelikle herşeyin Allah’tan geldiğine itikad etme çok önemli bir husustur. Hayrı da şerri de yaratan Allah’tır. Şer gibi görünen şeyde hayrı, hayır gibi görünen şeyde de şerri murad buyuran O’dur. Bu noktada tevhid-i kıble etmek çok önemlidir.

 

2.    Diğer bir husus ise, yaradılma mahfuz, hayrın Allah’ın murad buyurmasından, şerrin ise nefsimize aid kusurlardan geldiğine inanmaktır. Böylelikle bir şer söz konusu olduğunda düzeltmemiz ve şikayetçi olmamız gereken şeyin nefsimiz olduğunu iyi idrak etmiş oluruz.

 

3.    Olumsuzluklar içinde kaybolmamak için, günlük olarak, Allah’ın bize lütfettiği güzellikleri, o gün içinde yaşadığımız olumlu hususları ve şer gibi gözüken hadiselerdeki hayır vechesini görmeye çalışmak ve onları yazmaya kendimizi alıştırmakta diğer önemli bir husustur. Böylelikle insan zamanla hep hayır görmeye ve hayatında onları yakalamaya alışır.

 

4.   Tüm bu güzellikler için Allah’a hamd ve kullarına da şükranımızı ifade etmede çok mühimdir.

 

5.    Hayata olumlu bakan, hayrı gören arkadaşlar edinme ve onlarla daha fazla vakit geçirme.

 

6.    Bize bu güzellikleri hatırlatacak, kulluk konumumuzun gereklerini bize öğretecek kitaplar ve yayınlar takip etme.

 

7.    Kabz haline girdiğimizde ve kendimizi depresif  hissettiğinizde bu durumları dikkatlice tedkik edip kaydetme diğer onemli bir noktadır. Neden oldu, hangi hadiseden sonra oldu, hangi ortamlarda oldu vb. sorular zamanla bizi bu halete taşıyan şeyler hususunda daha bilgili hale getirecektir. Daha sonra tecrübe edindikçe bizi bu hale sokan şeylerden uzak durmak daha da kolaylaşacaktır.

 

8.    Düzenli bir hayat yaşama da müspet bir bakış açısı geliştirmede önemli bir husustur. Hayatı, yatışı, kalkışı, yemesi bir kaos içinde olan kişinin gerginlikten ve huzursuzluktan kurtulması çok zordur.   Yeterli uyku, yiyecek, güven, temizlik ve düzen fıtraten insanı mutlu eden hususlardır.