Press "Enter" to skip to content

Adalette İlahi Boyut…

Bizler verdiğimiz hükümlerde aklımızın yettiği ölçüde isabet edebiliyor ve adaleti tesis edebiliyoruz. Kurtlar, önce fakir olup Allah’a ibadet eden, sonrada zenginleşip Allah’tan uzak kalan adamın koyunlarını hep telef edince, adam adaletsizlikten dem vurup şikayetlenmiş, kurtlar da dile gelip ona küfr ve Allah’ı unutmakla yaptığı zulüm ve israfın karşılığında bunu yaptıklarını ifade etmişler.

 

Hak her dem adaletle hükmediyor. Hükmü infaz kimi zaman kurtlara kimi zaman da kuşlara düşüyor. Biz işin sadece belirli bir kısmına muttali olabiliyor ve darlığımızın mahbesinde hadiseleri temaşa ediyoruz.