Press "Enter" to skip to content

O ve Sen

İnsan esbaba takılmadan doğrudan merkeze yönelmeli, kendini O’na muhatap bilmeli ve bundan korkmamalı. Allah insanı kerim olarak yaratmış ve kendine muhatab kabul etmiştir. Bu kabullenme varken araya başkalarını sokma, aracılardan bir şeyler isteme Allah’a karşı bir saygısızlıktır. Önce Allah’tan iste, her şeyin O’nda bittiğini bil, sonra da esbaba tevessül et ve O’nun rızasına doğru giden yolu ara.