Press "Enter" to skip to content

İstişare…

İstişare, kafamıza koyduğumuz, planlarını bitirdiğimiz bir projeyi başkalarına onaylatma vesilesi değildir. İstişare bir işi yapmaya koyulmadan önce, kendi dar dünyamızın çeperlerinden ve duygusallığımızın tazyikinden kurtulup, meseleyi bir çok akılla ve farklı bakış açılarıyla beraber ele alıp, hakikatı, kendimize rağmen de olsa, keşfetme yolunda bir cehd ve gayrettir.

 

Başkalarına lütfedilen zenginliği ve tecrübeyi bir kenara atıp aklımızın ve duygularımızın dikine gitme, hem Hakkın değer verdiği insana bir saygısızlık, hem de dağları aşma imkanı elimizdeyken düz yolda şaşmaya bir davetiyedir.