Press "Enter" to skip to content

Biz Çok Fakiriz…

Biz insanlar çevremizdeki eşyalara bakarken bizimmiş gibi bakıyor ve kendi malımız gibi tasarrufta bulunmak istiyoruz. Gözümüzün gördüğü her şeye kalbimiz bağlanıyor. Ama Maliku’l-mülk olan Allah’tır. Biz O’nun çevremizi donattığı eşyaları emaneten kullanıyor ve O’nun sahip olduğu mülk üzerindeki tasarrufunu temaşa edip onlardan mesajlar çıkarıyoruz. Hep bize sevgiliden nağmeler getirecekleri ümidiyle heyacanla bakıp, tecessüsle düşüncelerimizi onlara teksif ediyoruz. Malikiyetimiz ise izafiyeter üzerine müesses. Bugün var yarın yokuz. Güneş ışığını aksettiren kabarcıklar misali. Her şeyimiz O’ndan.