Press "Enter" to skip to content

İstiğna Ruhu

İnsanoğlu Allah’a kul olarak yaratılmıştır. O’nu yaratan Allah da “dünyada ben senin rızkına kefilim.  İhtiyaçlarını görecek, orada sana aziz bir misafir muamelesi yapacağım. Yeterki istediğini benden iste, misafirhanemin kurallarına hürmet et, yaptığın her işte beni an ve benim bir bendem olduğun şuuruyla hareket et” demiş ve Rabbliğini, hamiliğini ortaya koymuştur.

 

Vaziyet böyle iken mümin bir kulun çevresine fakr u zaruret izhar etmesi, her an şikayetvari ihtiyaçlarından dem vurması ve adeta Rabbi-sahibi olan Allah’ı onu unutmak ve gözetmemekle itham etmesi kulluğa yakışmayan bir tavırdır. Böyle bir hal çoğu zaman maksadının aksiyle netice verir,  kul daha çok zillet çeker ve sağa-sola el açmak durumunda kalır.