Press "Enter" to skip to content

Güç ce Şahsi Hassasiyet Dengesi

Kimi zaman bize tevdi edilen makam ve güç ile imtihan oluruz. Bu imtihanda gücü adilane kullanma ile şahsi acı, korku, ve kızgınlıklarımızı bu kullanımda belirleyici faktör haline getirmeme çok zor tutturulan bir dengedir. O makamın mümessili olmamız hasebiyle şahsımıza yöneltilen suçlama, aşağılama ve hakaretler karşısında dengemizi kaybederek tüm bunları kendi üzerimize alıp savunma konumuna geçme büyük bir hatadır ve hele   saldırıları bertaraf etmek için adilane kullanılmak üzere verilen gücü bu kişilere karşı baskı unsuru olarak kullanıyorsak bu makamın suistimalidir ve insanlara karşı da bir zulümdür. Bu konumda olan kişilerin şahsi hassasiyet, eksiklik, aşağılık duygularından hareketle bu gücü suistimal etmeleri kişilerin o makama olan saygı ve güvenlerini de yitirmelerine sebep olur.