Press "Enter" to skip to content

Baskı, Mahrumiyet ve Yay

Baskı ve mahrumiyet altında yaşamış ferd ve toplumlar bastırılmış bir yaya benzerler. Baskı kalktığında normal boylarından bir kaç karış yukarı zıplama eğilimleri olur. Bu enerjiyi boşaltma süreci ehil insanlarca doğru yönetilmez ve hayra kanalize edilmezse, aşırı zıplamalar tekrar kapaklanmalarla, özgüven ve ümidin körelmesiyle neticelenebilir. Bu süreçte, his enerji sağlamalı ama asla aklın yerine geçip bünyeyi maceralara sürüklememelidir. Zira buradaki his, uzun süre aç kalmış, canavarlaşmış aslan misali, dengeden tamamen mahrumdur.