Press "Enter" to skip to content

Bizim Köyde Dış Politika

Bizim mahallede/köyde, her evi bir ülke gibi düşünürsek, evler arası dış politika ve bu politikanın unsurları ve aktörleri neydi? Dedelerin, babaannelerin, kadınların, babaların, genç erkek ve kızların, çocukların, akrabaların hep farklı ve tamamlayıcı bir rolü vardı. Global köyümüzde bu rolleri ülkemiz adına kim üstleniyor? Tüm köyü kucaklayan yaşlılar, evi koruma, kollama, bakımını üstlenen babalar, içişlerini, şefkati, eğitimi üstlenen ve devamlı konsularimiza gidip gelen anneler, bağlar tesis eden, yenilikler peşinde koşan gençler ve herşeye rağmen beraber oynayabilen çocuklar. Hükümet, medya, NGO lar, dini kurumlar, kültürel kurumlar, ticaret … Tüm bunlar birer unsur.