Press "Enter" to skip to content

Hukukun Çeşitliliği

İslamın erken dönemlerinde 40-50 ye yakın mezheb imamı seviyesinde kişi ve bunların okulları mevcuddu. Bu sayı daha sonra azalıyor ve bu renklilik ve çeşitlilik sınırlanıyor. Amerika’da bir anayasa ve bunun 50 eyalette de farklı yorum ve uygulamasını görünce o dönemi anlamak daha kolay oluyor. Bağımsız ulemanın mevcudiyeti ve devlet politikasının tek bir görüşün tekeline girmemesi bu çeşitliliğin devamı için çok önemli.