Press "Enter" to skip to content

İnsan Sarayı

İnsan, içinde bir çok sakinin beraber yaşadığı bir saraya benzer. Bu sakinler ruh, kalp, akıl, vicdan, irade, his, ve nefistir. Hepsinin bu saray içinde bir odası, konumu ve uzmanlık alanı vardır. Bir de bu saraya devamlı misafir olan melekler ve şeytanlar vardır. Ruh bu sarayın sultanı, kalp onun haremgahı, vicdan şeyhülislamı, akıl vezir-i azamı, irade serdar-ı ekremi, his teşkilat-i mahsusa reisi, nefis ise ihtiyacat-i fitrisinin mumessilidir. Daim misafir olan melek ve şeytan ise dost ve düşman elcileridir.