Press "Enter" to skip to content

Kalb, Kafa ve Beden

İslam şahs-ı manevisinin kalb-i selimi tasavvuf, akl-ı meâdı akaid, cism-i metini ise fıkıh ile kaimdir.