Press "Enter" to skip to content

Sohbet-i Cananda Dikkat Edilecek Hususlar

 

 • Kuran, hadis ve ilmihal gibi temel kaynaklar takip edilmeli ve muteber İslam alimlerinden alıntılar yapılmalı.
 • Herhangi siyasi bir görüşün savunması yada tenkidine girilmemeli.
 • Bir camide yada televizyonda konuşuyor gibi muhataplarımız içinde her türlü insan profilinin bulunabileceğini hesaba katarak konuşmalı
 • Herhangi bir dinin, ırkın yada ülkenin düşmanlığına yada aşağılanmasına girilmemeli
 • Muhatablar içinde herhangi bir kimsenin hatası, vücud şekli, problemi, saçı-sakalı mevzubahis edilerek ve perde yırtılarak sohbet işlenmemeli
 • Herhangi bir cemaat/ideoloji propagandasını ihsas edecek tarzda hareket edilmemeli
 • Ülke gündemindeki aktüel konular sohbeti sürüklememeli, ana belirleyici olmamalı
 • Saf zihinleri idlal edecek tarzda kötü örnekler, şahıslar anılmamalı
 • Sohbetin temel mihveri iman, ibadet, ahlak ve muamelat üzerine olmalı
 • Gelen muhatablarla tek tek tanışılıp hal hatırları sorulmalı
 • Muhatabların fikren, kalben ve bedenen beslenmeleri hedeflenmeli
 • Muhatabların, konuyu dağıtmadan, soru ve yorumlarıyla sohbete katılmalarına imkan sağlanmalı
 • Sohbete abdestli gelinmeli ve mümkünse sohbetin başında ve yada sonunda cemaatle namaz kılınmalı
 • Sert, suçlayıcı, kırıcı ve dışlayıcı bir dil kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalı
 • Mecliste hazır bulunmayan kişiler hakkında konuşulmamalı
 • Dil ve mevzu mahatabların seviyesine göre ayarlanmalı
 • Sohbet-i Canandan uzaklaşma durumunda yumuşak bir tarzda, konuşulmak istenen gündelik konulara ayrı bir adres göstererek, Sohbet-i Cananda ısrar edilmeli
 • Uyarı ve tazir hususlarında kendi nefsimizi muhatab almalı yada “biz” denmeli
 • Konu seçiminde muhatapların ihtiyacı esas alınmalı
 • Konu muhatapların problemlerine yönelik, onların hayatlarından örnekler kullanılarak dinleyici ile irtibatlandırılmalı
 • Sahabe hayatı yada müşahhas örneklerle konu hafifletilmeli
 • Konuşmacı mevzusunu iyi bilmeli
 • Konuşmacı mevzusuna yönelik motivasyon taşımalı
 • Münakaşaya girilmemeli
 • Hal insani olmaya gayret edilmeli
 • Sohbet bitiminde dua yapılabilir
 • Mümkünse kitap takip edilmeli
 • Konular birbiri ile irtibatlandırılmalı, nihayetinde kitaba dönüşebilecek şekilde bir silsile takip edilmeli
 • Sohbet kısa tutulmalı
 • Konuşmacı konuşma iştahı taşımamalı, irşad maksadı olmalı, sözün değil Cenab-ı Hakk’ın tesir uyaracagını bilmeli
 • Bilmiyorum demekten çekinmemeli
 • Araştırıp eksik kalan mevzu bir sonraki hafta tamamlanmalı
 • Sohbet eden kişiyi:
  • Nutuk atar tarzda yüksek sesle konuşma
  • Çok el-kol hareketi
  • Konuşurken devamlı aynı kişiye bakma
  • Çok kısık sesle konuşma

itici hale getirebilir.