Press "Enter" to skip to content

Türkiye’nin Yapısal Problemleri

1-Dar gelen ulus-devlet kimliği

2-Yerel idarelerdeki yetki ve insiyatif eksikliği

3-Proaktif, global ve değer bazlı dış politika ihtiyacı

4-Üniversitelerin ve diyanetin bağımsız olamaması

5-Milli eğitimin devlet politikasına dönüştürülememesi

6-Kanaat önderlerinin karar mekanizmalarında rol alamaması

7-Tarihi mirasımıza küskünlük

8-Özerk dinî organizasyonların hala devletin varlığına tehdit ve alternatif gibi algılanması

9-Halkın her türlü kamu kurumunda yetki ve seçim hakkının olmaması ve kurumların halka karşı şeffaflık içinde sorumlu olmaması

10-Etnik, dini ve ideolojik söylem üzerinden yapılan politikalara prim verilmesi

11-Ulusal ve yerel vergilendirme ayrımı yapılmaması

12-Jakobenik ve tepeden inmeci anlayışın terkedilerek, tabandan gelen değişimin yolunu açma

13-Global ölçekte dünyaya yapacağımız katkı ve bu yapı içerisindeki rolümüzün net bir vizyon halinde tespit edilememsi ve bu vizyon eksikliginin devlet, siyaset, eğitim, müteşebbis ve dini camiayı kısır döngüler içinde bırakması