Press "Enter" to skip to content

Yâre

Yâremi tabibâna açtım bilmedi

Çeşm-i giryânım nice vakit dinmedi

Ağyarden umdum medet, lakin ne çare!

Yârdan gayri didârım kat’i gülmedi