Press "Enter" to skip to content

Yâre

Yâremi tabibâna açtım bilmedi/

Çeşm-i giryânım nice vakit dinmedi/

Ağyarden medet umdum ne çare!/

Yârdan gayri şu didârım gülmedi/