Press "Enter" to skip to content

Yirmi Dört Saat

İnsanoğlu mukayyettir yirmi dört saat ile

Kimi harcayıp vaktini türlü süfliyât ile

Ah eder âhir ömründe acı vâveylât ile

Kimi de iştiğâl edip hayr u salihât ile

Mest olur âhirde türlü feyz u tekrimât ile