Press "Enter" to skip to content

Yirmidört Saat

İnsanoğlu mukayyettir yirmidört saat ile

Kimi harcayıp vaktini türlü süfliyât ile

Ah eder âhir-i ömründe hep vâveylât ile

Kimi de iştiğâl edip hayr u salihât ile

Mest olur âhirde türlü feyz u tekrimât ile