Press "Enter" to skip to content

Dünya Saadetinin Kuralları

Üreten ve hizmet sunan kazanır

 

Her ferd, aile ve millet kendine yetecek ve rahat edeceği bir evde- toprakta yasar

 

Yerinde yönetim ve anti merkeziyetcilik esastır

 

Her millet ve din, temel insani kuralları çiğnemedikce, kutsaldır

 

Mal, din, akıl, ırk ve can korunur

 

İnsan dünyada emanetçidir

 

İhtilafli kutsal mekanlar ortak kurallar ile beraber kullanılıp diyalogun merkezleri haline getirilir

 

Evrensel ahlaki ve insani değerler her toplumun ve eğitimin merkezine konur

 

Din, ilim ve ticaret halk eliyle ve bağımsız organizasyonlarca icra edilip devlet mudahelesi genel hukuki sınırlaları ve standartları tespit ve icra seviyesinde olur

 

Yasama, yürütme ve yargı birbirinden yetki ve finans olarak bağımsız erkler tarafından icra edilir

 

Dini tercih, ticaret, gelisme, eğitim, daha iyiyi araştırma herkesin doğal hakkıdır. Devlet ve sivil kurumlar bu engelleri bertaraf eder

 

Vergiler kardan, sabit gelirden, hazine ve gayrimenkulden, havaici asliyenin üzerindeki kısmından ve belli bir oranda HERKES ten alınır

 

Yasama, yürütme ve yargı erklerininin tüm mali varlık ve işlemleri, karar verme süreçleri şeffaf,  halka açık ve sorgulanabirdir

 

Vakıfların ve dini liderlerin tüm faaliyetleri, idaresi ve mali isleri şeffaftır

 

Çalışkanlık, beceri, ehliyet, ahlak, dürüstlük ve halka hizmet ödüllendirilir