Press "Enter" to skip to content

Sağlıklı Bir Cemiyet Ferdinin Özellikleri

Haftalık Sohbet: Semavi dinlerin her birinde en az haftada bir toplumun bir araya gelmesi ve dini hakikatleri hatırlayıp müzakere etmesi temel bir düsturdur. İslam tarihi boyunca da her grup bu hakikatı hayata geçirmiş ve cemiyetlerini bu vesileyle diri tutmuşlardır. Sağlıklı bir cemiyet ferdi de kendini böyle bir taahhüdün altına sokarak canlı ve zinde kalabilir.

Düzenli İstişare: İslam toplumu öbek öbek toplanıp toplum olmaya tekabul eden sorumlulukları üzerlerine almalı ve her bir ferdde bu öbeklerden birine dahil olarak hem çözüm sürecinde hem de karar alma sürecinde aktif olmalıdır. Aksi takdirde kişi kendini dışlanmış hissedecek ve çözümün değil problemin bir parçası olacaktır.

Maddi Katkı: Her sağlıklı cemiyet ferdi cemiyet olmanın gerektirdiği mali yükün farkında olarak kazancının bir kısmını bu umumi bünyenin işleyişi için ayırmakla sorumludur.

Yayınları Takip: Cemiyetin bir parçası olma fiziksel olarak onun içinde olmak kadar zihinsel olarak da onunla çok sıkı bir ilişki içinde olmayı gerektirir. Cemiyet içinde meydana gelen fikri değişimler, duruşunu belirleyen hususlar, yeni edinilen bilgiler, entellektüel seviyenin takibi gibi hususlar ancak o cemiyete aid yayın organlarının, mecmuanın ve matbuatın takibiyle mümkündür. Bu fikri takipten uzak kalan zihinler zamanla cemiyete ayak uydurumamaya ve çağını idrak edemeyip eleştirilerle bünyeden kopmaya mahkumdur.

Manen Şarj Olma: Her cemiyet manevi kıvamını koruma ve ferdlerin üzerinde yıl içinde biriken kiri tozu temizleyip manen onları diri tutabilmek için belli süreli itikaf ve inzivalara muhtaçtır. Dini gelenekte ve peygamberler geleneğinde cari olan bu hakikat günümüz cemiyetleri ve bu cemiyetlerin ferdleri içinde elzemdir.

Selam: Cemiyet ferdleri arasında iletişim bağının sürekli açık tutulması ve her ferdin birbirini gördüğünde güven içinde hissitmesi ve bunun bir teyidi olarak da kavlen içinde onun için beslediği barış ve huzur dolu duygularını ifade etmesinin en güzel yolu olan selam verme her cemiyet ferdinin üzerinde bir sorumluluktur.

Nasihat: Her insan dünyada yaşamanın gereği olarak bazı zamanlarda sıkıntıya düşer ve bu sıkıntısını aşmada ona yardımcı olacak kişiler arar. Bu noktada her bir cemiyet ferdi böyle bir sıkıntı içinde olan kişiye tecrübelerini paylaşmak, sabırlı olması için teşvikte bulunmak ve hayırlı çözümlere onu yönlendirmekle yardımcı olmalıdır.

Hasta Ziyareti: Her bir cemiyet ferdi gerek lokal gerekse global ölçekte sağlığı ve huzuru bozulan ferd ve cemiyetlere dua, maddi yardım, işlerini hafifletme ve iyi niyet ziyaretleriyle destek vermekle yükümlüdür.

Davete İcabet: Ferdler ve toplumlar arasında cari ilişkilerin devamı,  karşılıklı ikram, iltifat ve paylaşmaya bağlıdır. Bu yolu kapatan ve iyi niyet emarelerini , gerek davete icabet etmeyerek ve gerekse bu davetlere kendi şahsi çıkarlarını karıştırarak bozanlar sağlıklı cemiyeti de tahrip etmiş olurlar.

Cenaze ve Zor Zamanlar: Cenaze gibi zor zamanlarda geride bıraktığı ailesinin yanında olma ve ahiret yolculuğuna çıkarken kardeşini dualarla uğurlama da cemiyet ferdlerinin üzerindeki önemli yükümlülüklerden biridir. Bu vesileyle hem geride kalanlara dektek olmuş hem de kendisi adına önemli bir hayat realitesi olan ahiret yurdunu hatırlayarak yaşamına çeki düzen vermiş olur.

Hapşuruğa Dahi Şefkatle Alaka: Yine hapşurmak kadar dahi olsa bir sıkıntıya maruz kalan biri gördüğünde Allahın rahmetini hatırlatacak dua söz ve tavırlarla diğer cemiyet ferdlerine karşı alakadar olma önemli bir cemiyet ferdi olma özelliğidir.