Press "Enter" to skip to content

Temel Ekonomi

Gelirler

 1. Ticari mübadeleden elde edilen karlar
 2. Sanayi üretiminden elde edilen karlar
 3. Doğal kaynakların kullanımından elde edilen karlar
  1. Yenilenebilir Kaynaklar

                                                               i.      İnsan

 1. Genç ve kalifiye neslin yüksek olması
 2. Beyin gücü
 3. Sanat gücü
 4. Siyasi Liderlik
 5. Ahlak önderleri
 6. Ticari Müteşebbisler

ii.      Enerji kaynakları

 1. Güneş
 2. Akarsular
 3. Rüzgar
 4. Sıcak su kaynakları
 5. Bio-enerji
 6. Denizler

iii.      Tarım

iv.      Balıkçılık

v.      Hayvancılık

vi.      Ormanlar

 1. Tükenen Kaynaklar

i.      Petrol

ii.      Kömür

iii.      Doğal Gaz

iv.      Uranyum

v.      Bor

vi.      Diğer madenler

 1. Hazine
  1. Nakit Para
  2. Altın
  3. Turizm Kaynakları
   1. Müzeler – Sanat Eserleri

i.      Tablolar

ii.      Müzik eserleri

iii.      Mimari eserler

iv.      Halılar

v.      Silahlar

vi.      Modern eserler

vii.      Antik eserler

 1. Tarihi binalar

i.      Camiler

ii.      Saraylar

iii.      Hanlar

iv.      Hamamlar

v.      Medreseler

vi.      Kiliseler

vii.      Antik yapıtlar

viii.      Hastaneler

ix.      Külliyeler

x.      Evler

 1. Doğal güzellikler

i.      Recreational alanlar

ii.      Ormanlar

iii.      Dağlar

iv.      Kayak

v.      Deniz sporları

vi.      Spor alanları

vii.      Avlanma

viii.      Göller

ix.      Nehirler

x.      Bahçeler

xi.      Doğal yapılar

 

Giderler

 1. Enerji
 2. Yiyecek
 3. Güvenlik
 4. Barınma
 5. Ulaşım
 6. Sağlık
 7. Turizm
 8. Eğitim
 9. Haberleşme

Devletin Rolü

 • Ticaretin akışı ve yatırımı güvence altına almak
 • Eğitimin yaygınlaştırılıp insan kalitesinin yükseltilmesi
 • Gelir vergisinin herkesten gelirine göre alma
 • Üretim vesilelerini (ulaşım, enerji, su, aletler) ucuzlatarak üretimi teşvik etme
 • Vergiyi ürün karından ve durağan sermayeden almak
 • Doğal kaynakların kullanımını düzen ve denetime tabi tutmak
 • Toplumun her kesimini ataletten kurtarmaya gayret ederek üretime dahil etme
 • Teknolojik ilerlemeyi teşvik
 • Doğal ihtiyaçlarla duygusal ihtiyaçların tefriki ve buna uygun politikaların geliştirilmesi
 • Gayri tabi ihtiyaç artırımını engelleme
 • Güveni bozan unsurları cezalandırma
 • Ticari işlemlerin maliyetini minimuma indirme
 • Vakıf ve hayır işlerini ve bu alandaki mübadeleyi artırma
 • Temel ihtiyaçların en ucuz ve yaygın şekilde kullanımını temin
  • Gıda
  • Barınma
  • Ulaşım
  • Haberleşme
  • Üretim aletleri
  • Güvenlik