Press "Enter" to skip to content

Akaid Soruları ve Sistemsel Düşünce

Kainatı bir fabrika gibi düşünürsek bunu sistemsel açıdan incelediğimizde şu soruları sormamız icab eder:

  • Bu fabrikayı kim kurmuş
  • Niçin kurmuş
  • Bu fabrikayı düzende tutan temel kurallar, prensipler nelerdir
  • Bu fabrikanın çalışanlarının mahiyeti ve iş tanımı nedir
  • Bu fabrikaya hangi hammaddeler girer ve ne olarak çıkar
  • Bu ürünler nasıl bir işlev görür
  • Bu fabrika hangi departmanlardan oluşmuştur ve herbirinin yeri işlevi genel sisteme göre nedir
  • Ürünler son haline gelene kadar hangi işlemlerden geçer
  • Bu ürünlerin prototipi nedir
  • Hangi kriterler bu sistemin başarı algısında ve değerlendirmesinde esastır

Fıkhi sorulara gelince

Hususi bir bölümünde vazife gören bir grubun vazifeleri, kendilerinden beklenenler, kurallar, ilişkileri vb sorularına cevap aramaktadır