Press "Enter" to skip to content

Sevabı Devam Eden Ameller ve İlim Dünyası

Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlüllah (sav) şöyle buyurdu:

“İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriy e( Su gibi sürekli zaman içinde baki kalıp, akıp insanlara hizmet veren eserler), istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, Vasiyyet 14. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vasâya 14; Tirmizi, Ahkâm 36; Nesâî, Vasâyâ 8.)

Bu hadis bizlere dünyada yapacağımız yatırımlar noktasında da yön göstermektedir. Bu hakikat aslında sadece Müslüman olan insanlar için değil herhangi bir insanın hatırlanması ve hayırla yadedilip dua edilmesi için geçerlidir.

Bu kuralı ilim dünyasına uyguladığımızda, bu dünyada kalıcı olan kişilerin yaptığı şeylerin de hadiste zikredilen hususlara çok benzediğini görmekteyiz

  1. İlim: Önemli ve tutarlı bir teori ortaya koyarak, insanların içinden çıkamadıkları muammaları, girift meseleleri açıklamalarını sağlamak. Ayrıca bir bilgi yada teoriyi sistematik bir hale sokarak insanların bunları hayatlarında uygulayabilecekleri bir şekle ve basitliğe çevirmek

  2. Merkezler (Sadakai Cariye): Bu teorilerin geliştirildiği, yeni bilgilerin üretildiği, teorinin pratikle buluştuğu okullar, araştırma merkezleri ve ekoller oluşturmak

  3. Öğrenciler (Evlat): İyi öğrenciler yetiştirip bu bilgi ve teorilerin sağlam ellerde daha da gelişip yayılmasını temin etmek

Bunları yapan ehli ilim daha sonra hatırlanıp tesirleri, hayır hasenatları ve kıymetleri sürekli olmuş ve hatırlanmışlardır. Bu üçünden birini yapamayanlar ve ilmi sadece kendi entellektüel ilgilerine hapsedenler de unutulmuşlardır.