Press "Enter" to skip to content

İhsan, Hidayet ve Rahmet

Kuran muhsinler için bir hidayet ve rahmet kaynağıdır. İhsan şuuru bir nevi Kuran’ın iksirli dünyasına girebilme, rehberliğini idrak edebilme ve rahmetle kuşatıldığını farkedebilmenin bir ön şartıdır. İhsan ise ‘Allah’ı görüyor gibi kulluk yapmanın’ nişanıdır. Kalben ve zihnen böyle bir şuura ermeyen ve Kuran’a bu nazarla bakmayan kişiler Kuran’ın harf ve kelimelerinden süzülüp gelen hidayeti ve rahmeti tadamazlar.