Press "Enter" to skip to content

Marifet ve İtiraf

Dilimizde Arapça ‘a-r-f’ kökünden türeyen bir çok kelime vardır. Marifet, irfan, arif, tarif, itiraf, örf, maarif bunlardan bazılarıdır. İlginç olan bir husus ise temelde bilmek şeklinde tercüme ettiğimiz ‘arf’ kökünün aynı zamanda ‘hatasını ve günahını ikrar etmek’ manasına da gelmesidir ki itiraf kelimesi de yine bu kökten türemiştir.

Bu kelimenin sahip olduğu iki mana bize irfana ermenin ve derin özümsenmiş bilgi diyeceğimiz marifete ulaşmanın ancak kişinin hatalarını bilmesi, onları ikrar etmesi ve kendi içinde bütünleşmesi ile mümkün olacağını ifade etmektedir.