Press "Enter" to skip to content

Sen Olmasaydın…

Kainatı en güzel sanatlarla ve en muazzam harikalarla yaratan Rabbimiz, bize de göz, kulak, akıl ve daha nice nimetler vererek bu güzellikler meşherini nazarlarımıza sunmuş ve kendini bize bu güzelliklerle…

Deney