Press "Enter" to skip to content

Sırlar ve Allah Hakkı…

Allah bazen bizleri bir kısım sırlara muttali kılabilir. Rüyalar ve başka yollarla kişilerin gizli halleri bize ayan olabilir. Kişilerin içinde bulunduğu olumlu ya da olumsuz halleri bilir hale gelebiliriz. Allah’ın…