Press "Enter" to skip to content

Bardağın Dolu Tarafı

Allah bize hergün farklı hadiseler, kişiler, nimetler ve sıkıntılar ile farklı gelişim imkanları, iyi kul olma alıştırmaları, kendisiyle yakınlık kurma ve hatalarımızı keşfedip vazgeçme fırsatları sunuyor. Dünyada olmamızın maksadı da…