Press "Enter" to skip to content

İnsanın Değişmesi

Bir insan değişebilir mi? Değişim hangi hususlarda olur: huy, karakter, kişilik, alışkanlıklar, adetler?   Bunların hangisini değiştirebilme kabiliyetine sahiptir insan?   Bunlar her insanın kendine zaman zaman sorduğu sorulardır. Özellikle…