Press "Enter" to skip to content

Kuran – Kainat Belağatı…

Noktaları, harfleri, kelimeleri ve cümleleri ile Kuran, canlı bir varlık gibi, kendini ona verenle nasıl konuşuyorsa ve bu konuşmayı onun belagatını, fesahatını iyi bilenler daha iyi idrak edebiliyorlarsa, aynen onun…