Press "Enter" to skip to content

Yirmi Dört Saat

İnsanoğlu mukayyettir yirmi dört saat ile Kimi harcayıp vaktini türlü süfliyât ile Ah eder âhir ömründe acı vâveylât ile Kimi de iştiğâl edip hayr u salihât ile Mest olur âhirde…