Press "Enter" to skip to content

İçimizdeki İyilik

Her insan Ahsen-i Takvim üzere yaratılır diyor Kuran. Her insanın özünde iyi olmak, güzel olmak, sevilmek ve olabildiğinin en iyisi olmak isteği ve eğilimi vardır. Kimisi başlangıçtaki bu ahsen-i takvim…