Press "Enter" to skip to content

İnsan Neden Teşekkür Edemez?

Gerek Allah tarafından, gerek diğer insanlar tarafından kendisine yapılan iyilikler, cömertlikler, verilen nimetler karşısında insan neden teşekkür edemez veya etmez? Böyle bir minnettarlık duygusunu ifade etmesini engelleyen, onu nankörlüğe sevk…

Gül