Press "Enter" to skip to content

Irk, Mezhep ve Devlet Üzerine

Irk ve mezhep esası üzerine kurulan bir devletin milletler ve mezhepler üstü, kucaklayan bir platform olması çok zordur. İsmini Savaş olarak seçen bir ferdin barış havariliğine soyunmasi çok inandırıcı değildir.…

Acz