Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “İnsan”

Nifak Hastalığı ve Öneriler

Nifak hastalığı kalplerine girmiş kişiler hususunda, gerek Kuran gerekse hadisler bir çok tarif, uyarı, ve alametler zikretmektedir. Böylelikle bizleri bu kişilere karşı uyarmakta ve nifak göstergesi olan hal, düşünce ve…