Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “örnek kişi”

Tevhid-i Kıble, Çeşitlilik ve Denge

Bütünlük “integrity” günümüzün önemli konularından birisidir. Kişinin tavır ve davranışlarında, özel ve kamu hayatında, geçmişteki ve şu andaki tutumlarında, niyetlerinde ve sözlerinde birbiriyle çelişmeyen ahenkli bir hayat sürmesi demektir bütünlük.…