Press "Enter" to skip to content

Güzellik Avcisi

İnsandaki güzeli görmek ve iyiliğe odaklanmak o kişi hakkında güzel düşünmeye ve güzeli teşvike sebep olur. Adeta bir iyilik ve güzellik avcısı gibi insandaki bu potansiyel güzellikleri görüp ortaya çıkması için dua ve yardım etme bir insana yapılabilecek en büyük iyiliktir. Bu bir huy ve alışkanlık haline getirildiğinde insanlar sizin aynanızda kendilerinde bulunan potansiyel güzellikleri görebilme imkanına sahip olur ve sizinle beraber olduklarında hayata daha müspet bir pencereden bakarlar. Bu çirkinlikleri inkar değil, güzellikleri teşvik ve nazara vererek kişinin içine düştüğü umutsuzluk ve pesimizmden kurtarma gayretidir.