Press "Enter" to skip to content

Irk, Mezhep ve Devlet Üzerine

Irk ve mezhep esası üzerine kurulan bir devletin milletler ve mezhepler üstü, kucaklayan bir platform olması çok zordur.

İsmini Savaş olarak seçen bir ferdin barış havariliğine soyunmasi çok inandırıcı değildir.

İslam ülkeleri ırka dayalı kimlik anlayışını bir kenara koymadikça dinin bütünleştiriciliğini tadamazlar.

Hasılı, Türkiye Devleti isminden başlayıp anayasası, din anlayışı, kimlik parametrelerine kadar revize edilmedikçe büyük devlet olamaz.

Fransız devriminin ürünü bir kimlik Doğu ve İslam kimliğine Fransız kalmaya mahkumdur.