Press "Enter" to skip to content

Ani Kararlar ve İstikrar

İnsanın bugünü sürekli yapageldiği alışkanlıklarının bir ürünü ve sonucudur. Öyle ise mükemmel bir netice rastgele yapılan bir iş değil, bir alışkanlıklar manzumesidir.- Aristo

Allah kainatı bir adet-i sübhanisi ile evirir çevirir. Sünnetullah yada adetullah dediğimiz bu kanunlar süreklilik arzeder ve kainatta bir düzen hasıl eder. Akif’in ifadesi bunu güzel bir şekilde özetler:

Sus ey divane! Durmaz kainatın seyr-i mu’tadı.

Ne sandın? Fıtratın ahkamı hiç dinler mi feryadı?

Fıtratın ahkamı kainatta bir seyr-i mu’tad meydana getirir.

Bir aileden, müesseseden, cemaatten, ülkeden veya dünyadan mesul olan kişilerde günlük hadiselerin ferdi feryadına aldanmadan genel geçer ahkamlar ortaya koymak ve bu ahkamları kendileri de dahil müstemirrane devam ettirmek durumundadırlar. Cuma namazının hep cuma günü olması, diğer dini ritüellerin zamanının şahıslardan bağımsız olarak devam etmesi buna çok güzel örneklerdir.

Hislerimize, ufak tefek zorluklara, günlük meşgalelere mağlup olup devamlılık gerektiren işlerimizi aksattığımızda, biz toplumda bir rükün olamayız ve üzerimize bir şey bina edilmez.

O sebeple prensiplerimizi, ahkamımızı iyi belirleyip onlara başta kendimiz uyarsak daha sonrakiler de bu sadakati ve istikrarı gördükçe tabi olacaklardır.