Press "Enter" to skip to content

Evlilikte Zıtların Birbirini Çekmesi

İnsanlar arasında zıtlıklardan daha ziyade benzerlikler birbirini çeker ve yakınlaşmaya sebebiyet verir ( AhYun,2002; Berscheid & Reis, 1998; Byrne, 1997; McPherson, Smith-Lovin,& Cook, 2001). İlgilerimiz, tutumlarımız, değerlerimiz, geçmişimiz ve kişiliklerimiz arasındaki benzerlikler yakınlaşma ve sevmede önemli etkenlerdir. Çoğu kere bizi cezbettiğini düşündüğümüz zıtlık aslında bizde varolupta ortaya koyamadığımız ve bastırdığımız hususların karşıdaki kişinin aynasında yansımasından dolayıdır. Dolayısıyla aslında biz bizde potansiyel olarak mevcud bir şeye ilgi duyarız. Çoğu zamanda onu elde ettiğimiz ve potansiyelimizdekini hayata geçirdiğimiz zaman o aşırı ilgimiz ve ‘aşkımız’ kayboluverir.