Press "Enter" to skip to content

Mütecessis Olma ve Omurgasızlık Arasındaki İnce Çizgi

İlimle meşgul insanlar için herkesi dinleyebilme, eleştirel ve aykırı düşüncelere açık olma, buralardan derlediği nüanslarla fikirlerini kemale erdirme önemli bir husustur. Hakiki bilgiye ulaşmada bir araç ve tutum olan bu özellik aranan hakikata varıldığında bir kenara konup izana, yakine, hakikatın yanında durma yetisine dönüşmüyorsa kişiyi korkaklaştıran, şekilden şekile sokan, gayeden mahrum eden, daldan dala atlatan, bir tarafta yaptığını öteki tarafta yıktıran, unutkanlaştıran, bütünlüğünü bozan bir zehire dönüşür.