Press "Enter" to skip to content

Ailelerde Yaşanan Genel Problemler

 1. Istişare eksikliği ve bunun için vakit ve emek harcanmaması
 2. Çocuk merkezli bir aile hayatı yaşayıp eşlerin birbirlerini ihmal etmeleri
 3. Takvim farklılıklarının beraber zaman geçirmeyi engellemesi ve genel manada anlaşılmış, başka meşguliyetlere kurban edilmeyen sabit ortak vakitlerin azlığı
 4. Sosyal medya, internet ve televizyonun sağlıklı iletişim ve zaman geçirmeyi engellemesi
 5. Eşler arasındaki dinlenme ve şarj olma farklılıklarının (yalnız kalarak dinlenme, sosyalleşerek dinlenme) yanlış anlaşılmaya sebep olması
 6. Eşler ve çocuklara aid net iş tanımlarının olmaması ve geleneksel tanımların bugünün ihtiyaçlarını karşılayamaması
 7. Eşlerin sadece birbirlerini anlayıp dinleyebileceği ve tüm varlıklarıyla hazır oldukaları zamanların çok kısıtlı olması
 8. Maddi darlıkların eşleri ve aralarındaki ilişkileri germesi
 9. Eşi dışında akrabalarının yakında olmaması ve diğer toplum üyeleriyle sıcak ilişkiler kurulamayınca yalnızlığın rahatsızlık vermeye başlaması
 10. Hususiyle büyük şehirlerde yalnızlık yaşanması
 11. Eşlerin birbirlerini anlamaya çalışmak yerine yargı ve suçlamalarla değiştirmeye çalışması
 12. Türkiye ziyaretlerinin bazı belirsizlik ve anlaşmazlıklardan dolayı ciddi bir stres kaynağına dönüşmesi
 13. Hususiyle Türklerin yoğun ve yakın yaşadıkları yerlerde ev, maddi imkanlar, giyim kuşam, eşlerin rolleri gibi hususlarda kıyaslamalara ve bazen özenti neticesi yarışlara gidilmesi. Bunun neticesi israfın artması.
 14. Mahrem mevzuların çabucak halk arasında yayılması ve kişiler arasında güven zedelenmesine sebebiyet vermesi. Ayrıca bunun kişiler üzerinde baskıya dönüşerek dostane ve samimi davranışları engellemesi
 15. Beylerin çocuklarla ilgilenme hususunda daha yapıcı ve adı konmuş bir sorumluluk alması. Babanın çocuklarla ilgilenme usülleri hususunda geleneksel yöntemlerimizin bu kültürde yetersiz kalması
 16. Eşler arasındaki mizaç, kişilik, yetişme ortamı ve cinsiyet gibi hususlardan kaynaklanan farklılıkların bir zenginlikten ziyade değiştirilmesi gereken bir yanlış gibi algılanması
 17. Aynı şekilde kültürel farklılığın çalışılarak öğrenilmesi ve takdir edilmesi yerine değiştirilip yok edilmeye çalışılması
 18. Daha önce yaşanan bir kısım mahrumiyetmlerin çok harcama ve diğer aşırılıklarla giderilmeye çalışılması
 19. Eşler arası iş dağılımının bazen çok sert çizgilerle belirlenip karşılıklı yardımlaşmaya müsaade etmemesi
 20. Teknoloji ve başka imkanların temin ettiği ekstra vakti nasıl kullanacağımızı bilememe