Press "Enter" to skip to content

Toplumsal Bir Problemin Adım Adım Çözülmesi Örneği

Norveç’te okulda fiziki taciz görmeleri neticesinde intihar eden üç öğrenci ve aynı sebeplerle intihara teşebbüs eden diğer bir kaç öğrencinin meydana getirdiği infial neticesi Norveç hükümeti Dan Olweus isimli psikologdan meseleyi araştırmasını ve bir aksiyon planı ortaya koymasını ister (Olweus 1991, 1995a, 1995b, 1996, 1997). Olweus duruma müdahale öncesinde 90.000 Norveçli öğrenci üzerinde bir anket çalışması yapar. Anket neticesinde okullarda fiziksel tacizin çok ciddi boyutlarda ve yaygın olduğunu ayrıca öğretmenlerin ve anne babaların bu durumdan çokta haberdar olmadıklarını, olsalar bile nadiren duruma müdahale ettiklerini tespit eder. Olweus eğitim ve hafif cezalandırma içerikli bir program hazırlar. Hükümet bu programı uygulamak üzere tüm okullarda şiddet ve fiziki tacize sebep olan sosyal dinamikleri değiştirme üzerine bir kampanya başlatır.

Öncelikle, problemin ne olduğunu açıklamak üzere tüm toplumu kucaklayan toplantılar yapılır. Ebeveynlere okulda şiddete uğrayan çocukların genellikle sergiledikleri semptomları açıklayan broşürler dağıtılır. Öğretmenlere okulda fiziki şiddete nasıl müdahele edip önleyeceklerine dair eğitim verilir. Öğrencilerde duyarlılık ve anlayış oluşturmak için fiziki şiddete maruz kalmış öğrencilerin yaşadıklarını anlattıkları videolar izlettirilir.

İkinci adımda, sınıflarda öğrenciler okulda fiziksel şiddeti nasıl önleyebileceklerine ve yalnızlık çeken çocukları nasıl arkadaş halkalarına katabileceklerine dair müzakereler yaparlar. Öğretmenler işbirliği yapıp problemi çözmeye katkıda bulunmak ve daha çok bilgi sahibi olmak isteyen kişilerden oluşan gruplar teşkil eder ve hızlı bir şekilde lakap takma ve buna benzer gerginliği artıran davranışları durdurmak için harekete geçerler. Okul müdürleri kantin, tuvalet ve oyun alanlarının uygun bir şekilde denetlendiğinden emin olurlar.

Üçüncü aşamada ise bu tedbirlere rağmen bir fiziksel şiddet olması durumunda ne yapılacağı ele alınır. Okullardaki rehberler hafif cezalandırma ve şiddeti uygulayan öğrenci ve onun ailesiyle yoğun bir terapi çalışması karışımı bir yolla durumlara müdahele ederler.

Kampanya başladıktan yirmi ay sonra, fiziksel şiddetin tüm sınıflarda yüzde elli oranında bir düşüş sergilediği görülür. Netice olarak Olweus durumu şöyle ifade eder: artık bilgimiz ve haberimiz yoktu gibi bahanelerle okulda şiddete müdahele etmeme problemi sözkonusu değildir. Sadece mesele yetişkinlerin irade ve sorumluluk göstererek duruma müdahil olmalarına kalmıştır.