Press "Enter" to skip to content

Adam Smith ve Zenginliğe Yaklaşım

‘Çok mal haramsız olmaz, zenginlik büyük sorumluluktur’ gibi dini baskılar zenginleri burjuvazi şeklinde dine karşı tavır aldırır. Eğer sosyalist bir eğilimle vergileri artırırsanız zenginlik ülkeden kaçar.

Üçüncü yol ise zenginlerin neden zenginlik istediğini anlamaktır. Temel maksatları para biriktirmek değil bu para ile onur, saygınlık ve hürmet görme istekleridir. Eğer siz hayır ve flantropi karşılığında ödüllerle, takdirlerle, isimlerini yaptıkları hayırlara vermekle bu zenginleri onurlandırıp hissi ihtiyaçlarını giderirseniz topluma daha çok faydaları dokunur.

“The great secret of education is to direct vanity to proper objects.“