Press "Enter" to skip to content

Batıda Hakim Üç Eğitim Felsefesi: Rousseau, Locke, Montessori

Çocukların temel doğası (fıtrat) daha önemli ve belirleyicidir. Ayrıca pratik bilgiler, doğa ile yakın olma, kendini gözlemleyip okuyabilme hususları bu kaynağı bulmada önemlidir. Tepeden inmeci, ezberci hususlar bu doğal fıtratı yaralar. (Allowing children to focus on physical education and their natural inclinations stems from Rousseau’s writings.)

Çocuk ve insan fıtratı özcü (essentialist) bir yapıda değildir. Her türlü eğitim ile şekillenebilir ve bu dünyada bulunmamızın nedeni de bu eğitim ile ilerleyip gelişebilmektir. (Encouraging educators and parents to teach a love of learning to children comes from Locke)

Her çocuğun öğrenme yöntemi ve ilgileri farklıdır. Çocuk bunu kendisi belirleyebilmelidir ve okul bu yöntemlere ve yeniliğe açık olmalıdır. (and scientifically-influenced curriculum that takes into account the way children learn how information is processed in their minds from Montessori.)