Press "Enter" to skip to content

Devlet Geleneğinde Kardeş Katli, Günümüz Devlet Kadrolaşmaları ve Tasfiyeler

“Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem içün katl etmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz itmiştir. Anında amil olalar.” (Fatih Kanunnamesi’nden.)

Bu uygulama Türk devlet geleneğinde hiç terk edilmemiş gibi. Dün “evladım ve kardeşim rakiplerimle bir olup benim saltanatımı alacak” diye katlediyorlardı saltanatı ele geçirenler. Bugün ise bu gelenek daha kitlesel seviyede devam ediyor. Gruplar saltanatı ele geçirip muhtemel rakiplerini “kardeş niyetine katlediyorlar”. Ya devlet başa ya kuzgun leşe anlayışıyla kutsallaştırılan ve mutlaklaştırılan devlet, sahip olunması gereken, aksi takdirde sahip olanın seni “nizam-ı alem” için katledeceği; Prometheus’in çalmadıkça rahat yüzü göremeyeceği Zeus’un ateşine dönüşmüş gözüküyor.